Garantir a privacidade dos datos que me facilitas é unha tarefa fundamental para min. Por iso, pídoche que leas detidamente esta política de privacidade e me facilites os teus datos só se estás completamente dacordo coa maneira de tratalos.
Así, como usuarix podes ter claro que os teus dereitos relativos á protección dos teus datos están garantidos.

Se tes máis de 13 anos podes rexistrarte neste sitio web, pero se non é así, requiro o consentimento dos teus pais ou titores para o tratamento dos teus datos persoais. Por favor, neste caso le a seguinte información

Esta política de privacidade podería variar en función de futuras esixencias lexislativas ou de autorregulación, polo que recomendo que consultes esta páxina cada vez que me facilites datos.

Data da última actualización: 26 de abril de 2018

 • Identidade da persoa responsable: Alberto Prieto Magdalena
 • Nome comercial: dOM – dOutra Maneira
 • NIF: 76862806A
 • Teléfono: 644 884 336
 • Correo electrónico: correo@doutramaneira.com
 • Actividade: Desenvolvemento de sitios web e contidos interactivos

Cumprindo co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informo a quen visita este sitio web que os datos persoais facilitados pasan a formar parte dun ficheiro de datos de carácter persoal, cuxa titularidade e responsabilidade lle corresponde a Alberto Prieto Magdalena.

Infórmoche tamén de que este sitio web cumpre rigurosamente con:

 • A Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
 • Co Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD.
 • Co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas (RXPD)
 • Coa Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

Aplico os seguintes principios, os cales se axustan ás esixencias do Regulamento Xeral de Protección de Datos, á hora de tratar os teus datos persoais:

 • Principio de licitude, lealtade e transparencia: Sempre requiro o teu consentimento para tratar os teus datos persoais para cada un dos fins específicos. En cada solicitude infórmoche previamente e con absoluta transparencia.
 • Principio de minimización de datos: Só che solicito os datos estrictamente necesarios para cada un dos fins para os que chos requiro. Só os mínimos posibles.
 • Principio de limitación do prazo de conservación: Conservo os teus datos só durante o tempo necesario para os fins do tratamento, en función á finalidade, informareiche do prazo de conservación correspondente.
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os teus datos son tratados garantindo unha seguridade axeitada aos datos persoais e garantindo a confidencialidade dos mesmos. Debes saber que tomo todas as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos das persoas usuarias deste sitio web por parte de terceras persoas.

Traballei, e sigo traballando, para ter un sitio web seguro e confiable e por iso quero compartir os principios que rexen neste sitio web respecto á privacidad dos teus datos:

 • Nunca solicito información personal a menos que realmente sexa necesaria para prestarche os servizos que me requiras.
 • Nunca comparto información persoal das persoas usuarias do meu sitio con nadie, agás para cumprir coa lei ou no caso que conte coa túa autorización expresa.
 • Nunca utilizo os teus datos persoais cunha finalidade diferente á expresada nesta política de privacidade.

Estas son as situacións nas que che solicito datos no meu sitio web:

 • Cando contactes comigo a través do formulario “Queres dicirme algo?”
  Os datos requeridos son: O teu nome de pila, o teu enderezo de correo electrónico e, claro, o que queiras dicirme.
 • Cando contactes comigo a través do formualrio “Traballamos xuntos?”
  Os datos requeridos son: O teu nome de pila, o teu enderezo de correo electrónico, o teu número de teléfono (só se queres facilitarmo) e, tamén, o que queiras dicirme.
 • Cando contactes comigo a través do formulario presente na páxina Desenvolvemento 2.0
  Os datos requeridos son: O teu nome, o teu enderezo de correo electrónico, o teu número de teléfono (só se queres facilitarmo), se tes ou non sitio web (e o seu enderezo, se o tes)  e, tamén, o que queiras dicirme.
 • Cando contactes comigo a través do formulario presente na páxina Asesoramento TIC
  Os datos requeridos son: O teu nome, o teu enderezo de correo electrónico, o teu número de teléfono (só se queres facilitarmo), sobre qué tema precisas asesoramento, se tes ou non sitio web (e o seu enderezo, se o tes)  e, tamén, o que queiras dicirme.

Tes que ser consciente de que cada vez que accedes a este sitio web e facilitas datos (p. ex. cando cubres o formulario de contacto), estás facilitando información de carácter persoal da que son responsable eu, Alberto Prieto Magdalena.
Esa información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.
No momento no que facilitas esa información, estás dando o teu consentimento para que esa información sexa recopilada, utilizada, xestionada e almacenada por min, só da maneira que indico no aviso legal e nesta Política de privacidade.

A continuación indico onde recollo información de carácter persoal e con que fin:

 • Formularios de contacto:
  Solicito os seguentes datos de carácter personal: Nome e enderezo de correo electrónico para responder aos teus requerimentos. Por exemplo, podo utilizar estes datos para responder á túa solicitude de información, dar resposta a dúbidas, queixas, ou comentarios respecto aos servizos que ofrezo no meu sitio web.
  Para a túa comodidade, podes indicarme o teu número de teléfono se é o medio polo que prefires que contacte contigo.
  Tamén solicito, co mesmo fin de dar a mellor resposta posible e nalgúns dos formularios: se tes o non sitio web (e o seu enderezo), ou a/s temática/s sobre as que precisas asesoramento.
  Infórmoche que os datos que me facilitas estarán ubicados nos servidores de Webempresa provedora de servizo de aloxamento e que está dentro da Unión Europea.

A base legal para o tratamento dos teus datos é o consentimento pola túa parte.

Para contactar comigo a través dos formularios de contacto deste sitio web, requiro sempre o teu consentimento con esta política de privacidade.

Conservarei os teus datos mentres non me solicites que os elimine.

Para que este sitio web funcione dunha maneira correcta e poder prestarche o servizo de información ofrecido, os teus datos compártoos coas seguintes empresas baixo as súas correspondentes políticas de privacidade:

 • Google Analytics: Servizo de análide de sitios web prestado por Google, Inc., unha compañía de Delaware con oficina principal en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza cookies, que son ficheiros de texto ubicados no teu ordenador, para axudar a doutramaneira.eu a analizar o uso que facedes as persoas usuarias do sitio web. A información que xenera a cookie sobre o uso en doutramaneira.eu (incluíndo o teu enderezo IP) será directamente transmitida e gardada por Google nos seus servidores de Estados Unidos.
  Google acóllese ao acordo EU-US Privacy Shield, cuxa información podes consultar aqui, aprobado polo Comité Europeo de Protección de Datos.
  Podes consultar as súas condicións legais aquí.
 • Webempresa: WEBEMPRESA EUROPA, S.L. (empresa identificada coa marca comercial Webempresa), con domicilio social en C/ Almagro 11 6º 7ª 1 . 28010 Madrid, inscrita no Rexistro Mercantil da provincia de Madrid ao Tomo 37232, Folio 212, Folla M 664086, Sección 8, inscrición 1 e 2. Con C.I.F.: B-65739856, que proporciona os servizos de aloxamento do sitio web doutramaneira.eu.
  Podes consultar as súas condicións legais aquí.

Como persoa usuaria de doutramaneira.eu, a lexislación vixente en materia de Protección de datos dáche dereito a:

 • Solicitar o acceso aos teus datos persoais
 • Solicitar a súa rectificación ou supresión en calquera momento
 • Solicitar a limitación do seu tratamento
 • Opoñerte ao tratamento
 • Solicitar a portabilidade dos teus datos

Poderás acceder aos teus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a supresión cando, entre outros posibles motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.

Poderás solicitar a limitación do tratamento dos teus datos, e nese caso mantereinos unicamente para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa túa situación particular, poderás opoñerte ao tratamento dos teus datos. Neste caso, deixarei de tratar os teus datos, agás por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou defensa de posibles reclamacións.

Se exerces o teu dereito á portabilidade dos datos, terás dereito a que os datos persoais se transmitan directamente dunha persoa responsable a outra cando sexa tecnicamente posible.

Ten en conta que o exercicio destes dereitos é persoal e debe por tanto ser exercido directamente pola persoa interesada, solicitándomo directamente a min, Alberto Prieto Magdalena, como persoa responsable, o que significa que se facilitaches os teus datos nalgún momento neste sitio web, podes dirixirte a min e pedirme información sobre os datos que teño almacenados, cómo os obtiven, podes solicitarme a rectificación dos mesmos, oporte a que os trate, que limite o seu uso ou no seu caso solicitar a cancelación deses datos nos meus ficheiros.

Podes enviarme calquera petición deste tipo e así exercitar os teus dereitos enviándome un correo electrónico a correo@doutramaenira.eu xunto cunha proba válida en dereito como pode ser unha fotocopia do teu DI ou equivalente, indicando no asunto “Protección dos meus datos”.

Tamén tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante la autoridad de control, que no caso de España é a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamiento dos teus datos persoais infrinxe o regulamento.

Os teus datos persoais son tratados coa máxima confidencialidade, tendo eu adoptadas as medidas de orde técnico e organizativo necesarias para garantir a confidencialidade e seguridade dos teus datos persoais, evitando a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Todo elo de conformidade coa normativa vixente de protección de datos.

Ademais, en doutramaneira.eu está instalado un certificado de seguridade SSL que encripta os datos que envías a través do sitio web.

Loxicamente, eu non podo garantir a absoluta inexpugnabilidad do sitio web -e en consecuencia dos datos aloxados- mediante accesos fraudulentos por parte de tercerxs como hackers.

Con respecto á confidencialidade no tratamento dos teus datos, garanto que calquera persoa que estea autorizada por min para tratar os teus datos (incluídas persoas colaboradoras ou empresas proveedoras), estará obrigada a manter a confidencialidade (xa sexa un deber contractual ou legal).

No caso de presentarse algún incidente de seguridade, no momento de ter constancia del, desde doutramaneira.eu notificaráseche ao momento y serache facilitada toda a información necesaria relativa a ese incidente, tal como se teña constancia del ou cando o solicites razonablemente.

Resérvome o dereito a modificar a política de privacidade. De ser modificada, a nova política de privacidade será publicada cando menos dez días antes da súa aplicación efectiva. O uso do sitio web doutramaneira.eu despois dos cambios efectuados, implicará a aceptación dos mesmos.

A información que che facilitei ata este punto considero que é a de maior importancia, pero creo que a que expoño a continuación pode ser tamén do teu interese, ao ser relativa tamén á protección dos teus datos, polo que che pido que igualmente a leas con atención.

Categoría de datos

As categorías dos datos que son trados en doutramaneira.eu son simplemente datos identificativos.
Non se tratan, polo tanto, categorías de datos especialmente protexidos como poden ser datos de saúde; de ideoloxía política, relixiosa ou filosófica; filiación sindical, datos de orientación sexual, ou calquiera outro tratamiento de datos que teña un alto risco para os dereitos e liberdades das personas.

Navegación

Mentres navegas por doutramaneira.eu pódense recoller datos non identificables, que poden incluír: direccións IP, ubicación xeográfica aproximada, un rexistro de como se utilizan os servizos e o sitio web, e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

Entre estes datos non identificativos están tamén os relacionados aos teus hábitos de navegación a través de servizos de terceiras empresas.
Neste sitio web úsanse os seguintes servizos de análise de terceiras empresas:

 • Google Analytics

Utilizo esta información para analizar tendencias, administrar o sitio web, facer un seguimento dos movementos das persoas usuarias mentres están no sitio web e para recopilar información demográfica sobre as persoas usuarias no seu conxunto.
Esta información úsoa para mellorar a navegabilidad de sitio web e intentar ofrecerche o mellor servizo posible.

Exactitude e veracidade de datos

Debes ter en conta que como persoa usuaria, es a única responsable da veracidade e corrección dos datos que facilites en doutramaneira.eu exonerándome a min, Alberto Prieto Magdalena de calquera responsabilidade ao respecto.

Isto significa que sodes as persoas usuarias quenes garantides e respondedes, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprometédesvos a mantelos debidamente actualizados.

Así pois, como persoa usuaria aceptas proporcionar información completa e correcta en cada formulario presente en doutramaneira.eu

Aceptación e consentimento

A política de privacidade é un contrato entre ti, como persoa usuaria de doutramaneira.eu e eu, Alberto Prieto Magdalena como responsable do sitio web, polo que é preciso que a leas e esteas conforme con estas condicións sobre a protección dos teus datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte miña, na forma e para as finalidades que son indicadas nesta política e no aviso legal.

Por favor, ante calquera dúbida ou comentario, contacta comigo a través do correo: correo@doutramaneira.eu

Revocabilidade

O consentimento que me prestas, tanto para o tratamento como para a cesión dos teus datos, é revocable en calquera momento comunicándomo a min, como persoa responsable, tal e como se explica nesta política de privacidad para o exercicio dos teus dereitos.

Esta revocación en ningún caso terá carácter retroactiva.

Menores de 13 anos

No caso de persoas menores de trece anos neste sitio web requírese o consentimento dos pais ou titorxs para o tratamento dos seus datos persoais.

En ningún caso recabaranse dunha persoa menor de idade datos relativos á situación profesional, económica ou á intimidade doutras persoas da familia, sen o consentimento delas.

Así pois, se es menor de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais ou titorxs non debes rexistrarte como persoa usuaria.

Correos comerciais

De acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedad da Información e de comercio electrónico, doutramaneira.eu non realiza prácticas de SPAM, polo que non envío correos comerciais por vía electrónica que non fosen previamente solicitados e autorizados pola persoa receptora. En consecuencia, en cada un dos formularios existentes neste sitio web, como persoa usuaria tés a posibilidade de dar o teu consentimento expreso para recibir a información que solicitas.

Conforme ao disposto nesta lei, comprométome a non enviar comunicacións de carácter comercial sin identificalas debidamente.