Central Perk (Friends)

Decotío adicamos moito tempo a coidar a apariencia do noso negocio, os aspectos estéticos: un escaparate ben adornado, un espazo visualmente agradable para as visitas na oficina, unha boa vestimenta, bolsas ou papelería que gusten e chamen a atención, etc.

Pero esta parte “decorativa” é só un dos aspectos a coidar para que a nosa clientela se sinta a gusto con nós.


É imprescindible ter en conta a experiencia de usuarix cando ofreces calquer tipo de produto ou servizo.


Que é a experiencia de usuarix?

Usamos este termo para referirnos ao nivel de satisfacción da clientela cando utiliza o teu produto ou servizo, cando interactúa coa túa marca, contigo.

Máis concretamente, é a suma da serie de estímulos que esa persoa percibe durante todo ese proceso interactivo: uns directos, nos que ti podes intervir (por exemplo, decorando a túa tenda dun determinado xeito, empregando un ton en particular coa túa clientela…), e outros indirectos, máis suxeitos á interpretación desx usuarix.


Este concepto ten en conta o que experimenta a túa clientela antes, durante e despois de interactuar co que ti ofreces, e contigo mesmx.


Se a túa clientela ten unha boa experiencia sentiranse ben e volverán. Se teñen unha mala experiencia, non volverán.
En calquer caso -e especialmente no segundo- falarán desa experiencia a outras persoas e, si, tamén a Google!


Sabías que … ?

Verás moitas veces referido este termo coas siglas UX, xa que é un termo de orixe saxón: User eXperience.

Cando falamos da importancia da marca persoal e de como esta nos axuda a conectar coa nosa clientela ideal, xa insistimos en poñer á nosa clientela no centro de todas as nosas accións.

Seguindo este principio, cando vaias a facer calquera acción, por exemplo: redecorar a túa tenda ou cambiar o teu sitio web, debes ter en conta ao teu público desde o primeiro minuto.
Iso é o que fai quen deseña UX.

Inicialmente intentamos coñecer e comprender á nosa clientela ideal: saber que a move, cales son as súas necesidades, os seus desexos…
Creamos así o contorno que cremos que lle proporcionará unha mellor experiencia.
Finalmente, recollemos a información necesaria para analizar o que percibiron, os resultados desa experiencia, en aras de facer os axustes que poidan mellorar as vindeiras experiencias.

Experiencia de usuarix e emocións.

As emocións teñen un papel clave en todo este proceso interactivo.
Todas as interaccións, todas, son interpretadas por cada persoa dun xeito único. Iso significa que para esa persoa, esa percepción se converte nunha verdade incuestionable na súa mente.

Quere isto dicir que si alguén opina dun xeito negativo sobre algún aspecto do noso servizo ou producto non poderemos facerlle cambiar de opinión?

En certo modo así é, non vai a cambiar de opinión por moito que intentemos convencelo nós, terá que experimentalo esa persoa por si mesma.
Logo, o único que nós podemos facer é actuar doutra maneira para que esa persoa perciba algo diferente e “cree unha nova verdade”.

Como estarás pensando, isto do deseño de experiencias de usuarix adéntrase tamén no terreo da psicoloxía, ademáis de na do deseño gráfico, marketing ou enxeñería.

A partir dunhas determinadas emocións extraemos unhas conclusións que marcan a relación que temos con ese produto, servizo, marca e persoa, condicionando, ademais, expectativas e experiencias futuras.

A experiencia de usuarx en internet.

Aínda que, por suposto, a experiencia de usuarix debe ser tida en conta tanto no mundo online coma no offline, nestos últimos anos vénse asociando moito ao uso que fai unha persoa cando accede a un sitio web ou usa unha aplicación. Quizais porque quenes nos adicamos ao desenvolvemento deles somos conscientes da importancia que ten para a nosa clientela converter o que agora é só a súa oferta de servizo a través do seu sitio web (ou aplicación) nunha boa ou excelente oferta de servizo a través do seu sitio web.

Que aspectos debes, pois, ter en conta no teu sitio web para que a túa clientela teña unha boa experiencia de usuarix?

Enuméroche algúns:

 1. Coñece á túa clientela: os seus costumes, a súa motivación, o seu coñecemento do medio, etc.
  Podes facelo a través de enquisas, entrevistas cualitativas, test A/B, mapas de clics, etc.

 2. Ten unha interfaz de usuarix (UI) axeitada: Considera a correcta ubicación dos distintos elementos (menú/s de navegación, caixa de buscas, imaxes principais da páxina, etc.), tamaño e cor de botóns, cor de ligazóns, acceso a información adicional, etc.
  O deseño da interfaz afecta en gran medida á experiencia de usuarix e debería facerse empregando os modelos que lle resulten máis familiares á nosa clientela.

 3. Fai usable o teu sitio web: Debe ter unha boa velocidade de carga do contido, poñer ese contido ao alcance de quenes accedan a el desde dispositivos móbiles, etc.

 4. Fai accesibles os contidos que ofreces: Toda a túa clientela debe poder acceder ao contido dunha maneira satisfactoria, independentemente de que teña algún tipo de discapacidade ou non.

 5. Coida o deseño de interacción: Dá as respostas axeitadas a cada evento que activa x usuarix (se introduce mal un dato, se fai un envío correcto dun formulario, etc). Ofrece os métodos máis axeitados (e tamén outros alternativos) para a introdución ou selección de contidos (por exemplo, elexir unha opción nun formulario a través de teclado, rato ou tocando a pantalla)

 6. Redacta correctamente os textos: Diríxete da maneira correcta a toda a túa audiencia, desde o máximo respecto e amabilidade, coa maior corrección gramatical e ortográfica, etc.

 7. Ofrece unha boa atención á clientela: Faino a través dos medios axeitados e no momento que corresponde.
  Este aspecto debes telo especialmente en conta cando a túa clientela merque algo a través do teu sitio web.


En resumo:

Trátase de que a túa clientela obteña o que busca cando accede ao teu sitio web,  dende o coidado da interfaz que lle presentas, os contidos aos que accede, e as interaccións que leva a cabo.


Non esquezas informarte sobre a experiencia que elxs tiveron, volvendo e afondando no punto 1: coñece á túa clientela.

Desta maneira terás máis probabilidades de que a percepción que teñan de ti sexa aquela pola que traballas.


Foto: Zudra