Multitude de xente mirando cara adiante.

Dígoche isto desde unha absoluta convicción:

Definir á túa clientela ideal é básico para ti.

Se non o fixeches aínda, marca esta tarefa coma prioritaria para a túa estratexia de negocio.
Se xa o fixeches, marca igualmente esta tarefa coma prioritaria para asegurarte de que o estás facendo ben.

O presente parece complicado…

Temos pouco tempo e moita reticencia a escoitar ofertas de produtos e servizos.

Ademais, a todxs nos gusta recibir un trato personalizado cando imos a mercar algo.
Isto é o que queremos: Que a persoa que nos atenda nos escoite con atención, que intente poñerse na nosa situación e, tendo en conta os seus coñecementos, nos ofreza e nos convenza do que nos vai a resolver a necesidade que temos. Queremos que empregue a mesma linguaxe ca nós e, ademais, que nos caia ben.
Case nada!
E iso tanto se imos a adquirir unha vivenda coma se imos a mercar unha camiseta.

O dito… a situación parece complicada… pero se nos fixamos ben, coma tantas veces ocorre, na mesma situación está a solución: Deixa de pensar en contentar a todxs!

Se nos diriximos a un público amplio non imos a lograr que esa persoa teña esa percepción de trato persoal.
Debes dirixirte a ela en particular, a esa persoa que queres que sexa clienta da túa marca.
Deixa de pensar nas demais!, comeza a descartar e a concretar o máximo posible o perfil de quen é a túa clientela ideal.
Colócaa no centro do teu negocio e a túa marca se beneficiará.


Pero antes de facer o exercicio que che propoño, dígoche cales son eses beneficios que terás se defines a túa clientela ideal.

Beneficios de definir a túa clientela ideal.

 • A túa clientela sentirase identificada coa túa marca e os teus valores. Quererán formar parte dela e convertiranse nas persoas que mellor publicidade farán de ti. Atraerán a outras persoas coma ela.

 • Saberás como presentar os teus produtos ou servizos para conectar coa túa clientela.

 • Empregarás a linguaxe axeitada para todos os textos da túa comunicación (no sitio web, nos correos, nas redes sociais…), conectando así co teu público dunha maneira natural. Sabes a quen lle estás falando, ten a esa persoa en mente cando escribes.

 • Non terás dúbidas das redes sociais nas que debes estar presente nin de como e cando interactuar co teu público.

 • Crearás contidos polos que se sentirán atraídxs, coñécelxs e sabes que buscan e que desexan compartir.

 • Saberás cales son as palabras clave que debes utillizar para lograr un bo posicionamento.

 • Adiantaraste á túa competencia, conectando antes e mellor co teu público obxectivo.
  Mentres a túa competencia se esgorxa ante unha multitude que non lle presta atención, ti lle falas a un grupo de persoas que queren escoitarte.

Exercicio: Averiguar quen é a túa clientela ideal.

Imos a definir o perfil da nosa clientela ideal, sabendo que esta é a desexable pero que forma parte do noso público obxectivo.
Pódese dicir que cun trazo groso debuxamos o perfil do noso público obxectivo, e sendo máis detallista chegamos ao perfil da nosa clientela ideal.

E facemos este exercicio respostando a unha serie de preguntas, algunhas das cales son as que todxs coñecemos: sexo, idade, ocupación, nivel de estudos, etc.

Estas preguntas (e respostas) son nas que quedan a maioría das persoas, e o certo é que non nos van a solucionar practicamente nada. Son necesarias, si, pero insuficientes.
Debemos ir máis aló: indagar no comportamento desas persoas, nas súas motivacións.

Segue estes dous pasos:

 1. Ponte na pel desa persoa e faite preguntas coma estas:

  – Sobre a súa personalidade: que características a definen?, por que sente paixón?, que metas persegue?, como se ve de aquí a uns anos?, cales son as súas principais preocupacións?, que lle impulsa e que lle frea á hora de tomar decisións?

  – Sobre as súas relacións: Que valor lle dá á súa familia, amizades, compañeirxs?, que tempo adica a pasar con elxs?, que opinión ten de compañeirxs de traballo, xefxs, empregadxs?, quenes son os seus referentes?, en quen confía?, a quenes sigue nas redes sociais?, de que maneira interactúa con esas persoas?

  – Sobre o seu tempo de lecer: cales son as súas aficións?, que tempo lle adica?, onde lle gusta pasar o tempo de lecer?, que le?, que marcas lle gustan?

 2. Escóitaa e confirma o que pensas.
  Poñerte na pel doutra persoa non é doado e, ademais, ti non es esa persoa, así que agora terás que comprobar se o teu perfil se axusta á realidade.

  – Pide sempre unha opinión a quen xa é clientela túa e forma parte dese público obxectivo. Faino despois de cada acción que leves a cabo, non só despois de cada venta. E mellor en persoa (xurden máis temas), pero se non é posible usa o correo ou o teléfono.

  – Fai enquisas coas que poidas coñecer máis o que busca o teu público obxectivo. Estas enquisas podes envialas por correo electrónico á túa lista de subscritorxs. É certo que a ninguén nos sobra o tempo, pero se premias a quen contesta a esas preguntas, terás máis posibilidades de obter esa información.

  – Utiliza tamén as túas listas de subscritores para preguntarlles por algúns deses aspectos. Diríxete a esas persoas polo seu nome, exactamente igual que se as tiveses diante de ti.

  – Analiza o que comenta en internet sobre a túa competencia a súa clientela: a motivación para escribir, a linguaxe que empregan, o que esperan coma resposta, etc. Darache pistas sobre o que desexan e o que non.

  – Se che piden presupostos, fai un seguimento das propostas que envías a quen consideras que pode ser unx clientx ideal e de quen non tiveches resposta… Interésate polo que lle pareceu (non só importa o prezo!).

Ten presente que intentar conectar con esa persoa a través das emocións é unha tarefa complicada e require unha dedicación constante. Así que escoita continuamente á túa clientela, aplica os cambios que consideres na túa estratexia de negocio e proba reaccións. Pero sobre todo sé fiel aos teus valores.

 

Se queres que a túa marca mellore, non deixes de buscar á túa clientela ideal e de coidar ao teu público obxectivo.